Sekretesspolicy

Calla Lily Personal Care Ltd respekterar din integritet och är förbundna att skydda dina personuppgifter. Detta sekretessmeddelande informerar dig om hur vi tar hand om dina personuppgifter när du besöker vår webbplats www.calla.ly (oavsett varifrån du besöker den), samt talar om vilka rättigheter till sekretess du har samt hur lagen skyddar dig. 

Detta sekretessmeddelande ges i ett skiktat format så du kan klicka dig igenom de specifika områdena nedan. Använd också ordlistan för att förstå meningen av vissa termer som används i detta sekretessmeddelande.

  1. VIKTIG INFORMATION OCH VILKA VI äR
  2. UPPGIFTERNA VI SAMLAR IN OM DIG
  3. HUR DINA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN
  4. HUR VI ANVäNDER DINA PERSONUPPGIFTER
  5. UTLäMNING AV DINA PERSONUPPGIFTER
  6. INTERNATIONELLA öVERFöRINGAR
  7. DATASäKERHET
  8. DATALAGRING
  9. DINA JURIDISKA RäTTIGHETER
  10. ORDLISTA

 


1. VIKTIG INFORMATION OCH VILKA VI äR

1.1 Syfte med detta sekretessmeddelande

1.1.1 Detta sekretessmeddelande syftar till att ge dig information om hur Calla Lily Personal Care Ltd samlar in och behandlar dina personuppgifter genom din användning av den här webbplatsen, inklusive alla uppgifter som du kan komma att tillföra genom vår webbplats när du registrerar dig för marknadsförande post, köper en produkt eller deltar i en tävling.

1.1.2 Denna webbplats är inte avsedd för barn och vi samlar inte medvetet in uppgifter som relaterar till barn.

1.1.3 Det är viktigt att du läser detta sekretessmeddelande tillsammans med något eventuellt annat sekretessmeddelande eller meddelande om rätt behandling som vi kan komma att tillhandahålla vid specifika tillfällen när vi samlar in eller behandlar personuppgifter, så att du är fullt medveten om hur och varför vi använder dina uppgifter. Detta sekretessmeddelande kompletterar de övriga meddelandena och avser inte att åsidosätta dem.

1.2 Personuppgiftsansvarig

1.2.1 Calla Lily Personal Care Ltd (ett aktiebolag registrerat i England och Wales med företagsnummer 03502936) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för dina personuppgifter (kollektivt hänvisas vi till som ”Företaget, ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt/våra” i detta sekretessmeddelande).

1.2.2 Om du har någon fråga om detta sekretessmeddelande, inklusive om du vill begära utövande av dina lagenliga rättigheter, kontakta oss med hjälp av nedanstående kontaktuppgifter.

E-postadress: feedback@calla.ly

Postadress: Calla Lily Personal Ltd, 10 Rose & Crown Yard, King Street, London, SW1Y 6RE, Storbritannien.

Telefonnr: +44 207 879 8717

1.2.3 Du har rätt att när som helst lämna ett klagomål till Information Commissioner’s Office (ICO), tillsynsmyndigheten i Storbritannien som handhar dataskyddsfrågor (www.ico.org.uk). Vi skulle dock uppskatta om vi själva först fick en chans att lösa dina problem innan du kontaktar ICO, så vänligen kontakta oss först.

1.3 Din plikt är att informera oss om ändringar

1.3.1 Det är viktigt att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta och aktuella. Glöm inte informera oss om dina personuppgifter ändras under din affärsrelation med oss.

1.4 Tredje parts länkar

1.4.1 Denna webbplats kan inkludera länkar till tredje parts webbplatser, pluggin-program och applikationer. Klickar du på dessa länkar eller aktiverar anslutningarna kan det medföra att tredje parter samlar in och delar uppgifter om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredje parters webbplatser och ansvarar inte för att deras sekretessförklaringar. När du lämnar vår webbplats uppmanar vi dig att läsa sekretessmeddelandet för alla webbplatser som du besöker.


2. UPPGIFTERNA VI SAMLAR IN OM DIG

2.1 Personuppgifter eller information om din person, innebär all information om en individ genom vilken personen kan identifieras. Det inkluderar inte uppgifter där identiteten har tagits bort (anonyma uppgifter).

2.2 Vi kan samla in, använda, lagra och överföra olika slags personuppgifter om dig som vi har grupperat enligt följande:

2.2.1 Identitetsuppgifter inkluderar ditt förnamn, efternamn, äktenskapliga status, titel, födelsedata, kön, högre utbildning, examensår, användarnamn, hänvisningskod eller liknande identifierande uppgifter.

2.2.2 Kontaktuppgifter inkluderar din fakturaadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer.

2.2.3 Ekonomiska uppgifter inkluderar uppgifter om ditt betalkort (inklusive Paypal-uppgifter) och dina pågående saldouppgifter och kreditbalanser. 

2.2.4 Transaktionsuppgifter inkluderar uppgifter om betalningar till och från dig och övriga uppgifter om produkter som du har köpt från oss.

2.2.5 Tekniska uppgifter inkluderar din internetprotokolladress (IP-adress), dina inloggningsuppgifter, typ och version av webbläsare, inställd tids- och platszon, språkinställningar, plugin-typer och versioner av din webbläsare, operativsystem och plattform och annan teknik på dina enheter som du använder för att få åtkomst till webbplatsen.

2.2.6 Profiluppgifter inkluderar ditt användarnamn och lösenord, inköp och beställningar gjorda av dig, dina intressen, preferenser, mensprodukter som du använt tidigare och hur du fick veta om oss (inklusive namn och e-postadress till kunden som hänvisade dig), antal kunder som har använt din unika hänvisningslänk, feedback, recensioner och svar på enkätundersökningar. 

2.2.7 Användardata inkluderar information om hur du använder vår webbplats (inklusive webbsidor som du har visat och när de visades) och innefattar e-postmeddelanden som skickats till dig från oss, t.ex. när du öppnar vår e-post. Det inkluderar också information som du har gett oss via live-chatten på vår webbplats eller via e-post relaterat till frågor som du har haft om våra produkter och/eller tjänster. 

2.2.8 Marknads- och kommunikationsdata inkluderar dina preferenser när det gäller att ta emot marknadsföring från oss och från tredje parter samt dina kommunikationspreferenser.

2.3 Vi samlar också in, använder och delar sammanställda data som t.ex. statistiska och demografiska uppgifter för olika ändamål. Sammanställda data kan härledas från dina personuppgifter men betraktas inte som personuppgifter enligt lagen eftersom dessa uppgifter inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet. Vi kan t.ex. sammanställa dina användardata för att beräkna procentandelen användare som använder en specifik webbplatsfunktion. Om vi skulle kombinera eller koppla ihop sammanställda data med dina personuppgifter så att du direkt eller indirekt kan identifieras, behandlar vi all kombinerad och hopkopplad data som personuppgifter som kommer att användas i enlighet med det här sekretessmeddelandet.

2.4 Såvida du inte på eget initiativ tillhandahåller oss med sådana, samlar vi inte in särskilda kategorier av personuppgifter om dig (det inkluderar uppgifter om din ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska tro, ditt sexliv, din sexuella orientering, dina politiska åsikter, eventuellt medlemskap i fackförening, information om din hälsa samt genetiska och biometriska data). Vi samlar inte heller in information om fällande domar i brottmål och lagöverträdelser.

2.5 Om du inte tillhandahåller personuppgifter

2.5.1 När vi behöver samla in personuppgifter enligt lag, eller enligt villkoren i ett avtal som vi har upprättat med dig, och du inte tillhandahåller de data som efterfrågas, kanske du inte kan genomföra avtalet vi har eller som vi försöker ingå med dig (t.ex. förse dig med varor eller tjänster). I det fallet kanske vi måste avbryta en produkt eller tjänst som du har med oss, men vi kommer i sådant fall att meddela dig om det skulle bli aktuellt.

2.6 Betalningar med Klarna. För erbjuda dig Klarnas betalningsmetoder kan vi i kassan komma att överföra dina personuppgifter i ett formulär för kontakt sam beställningsuppgifter till Klarna. Klarna bedömer enligt överföringen huruvida du kan godkännas för deras betalningsmetoder och anpassar sina betalningsmetoder för dig. Dina överförda personuppgifter behandlas enligt Klarnas eget sekretessmeddelande.


3. HUR DINA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN

3.1 Vi använder olika sätt för att samla in data från och om dig, inklusive genom:

3.1.1 Direkta interaktioner. Du kan komma att ge oss dina identitetsuppgifter, kontaktuppgifter, ekonomiska uppgifter, profiluppgifter, användardata samt marknads- och kommunikationsdata genom att fylla i formulär och svara på frågor som vi ställer på vår webbplats eller genom korrespondens via post, telefon, e-post, live-chatt eller på annat sätt. Detta inkluderar personuppgifter som du tillhandahåller när du:

3.1.1.1 köper våra produkter (inklusive gör uppdateringar av din prenumeration);

3.1.1.2 skapar ett konto och/eller ändrar dina uppgifter på vår webbplats (inklusive lägger till i din kundprofil);

3.1.1.3 registrerar dig på vår e-postlista/för vårt nyhetsbrev;

3.1.1.4 hänvisar en vän;

3.1.1.5 svarar på en enkät; eller

3.1.1.6 ger oss feedback eller en recension.

3.1.2 Automatiska tekniker eller interaktioner. När du besöker vår webbplats kan vi automatiskt komma att samla in tekniska data om din utrustning, dina sökaktiviteter och -mönster. Vi samlar in de personuppgifterna genom kakor, spårpixel och andra liknande tekniker. Se vår kakpolicy för ytterligare detaljer.

3.1.3 Tredje parter eller offentligt tillgängliga källor. Vi kan komma att ta emot personuppgifter om dig från tredje parter så som fastställs nedan:

3.1.3.1 Identitetsuppgifter, kontaktuppgifter, profiluppgifter, användardata samt marknads- och kommunikationsdata från våra leverantörer som tillhandahåller verktyg för att skapa enkäter och formulär.

3.1.3.2 Identitetsuppgifter, kontaktuppgifter, ekonomiska uppgifter och transaktionsuppgifter från våra betalningsleverantörer och leverantörer av transporttjänster.

3.1.3.3 Tekniska data från leverantörerna av analystjänster för våra webbplatser.

3.1.3.4 Identitetsuppgifter, kontaktuppgifter från offentligt tillgängliga källor såsom plattformar för sociala medier, LinkedIn och offentliga webbplatser.


4. HUR VI ANVäNDER DINA PERSONUPPGIFTER

4.1 Vi kommer endast att använda dina personuppgifter när lagen tillåter oss att göra det. I de flesta fall kommer vi att använda dina personuppgifter under följande omständigheter:

4.1.1 När du har samtyckt till att vi använder dina personuppgifter. Du har rätt att dra tillbaka ett sådant samtycke när som helst genom att kontakta oss.

4.1.2 När vi behöver fullgöra avtalet som vi håller på att ingå eller har ingått med dig.

4.1.3 När det är nödvändigt för våra legitima intressen (eller för tredje parts legitima intressen) och dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter de legitima intressena.

4.1.4 När vi behöver följa lagenliga eller regulatoriska skyldigheter.

4.2 Syften som vi använder dina personuppgifter för 

4.2.1 Vi har satt upp en beskrivning nedan i tabellformat, där alla olika sätt som vi planerar att använda dina personuppgifter på finns med, och vilka lagenliga grunder vi har för varje användning. Vi har också identifierat vilka legitima intressen vi har när det är tillämpligt.

4.2.2 Notera att vi kan komma att behandla dina personuppgifter av mer än en laglig grund beroende på det specifika syfte som vi använder dina uppgifter för. Kontakta oss om du behöver detaljer om den specifika lagenliga grund vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter när mer en grund har fastställts i nedanstående tabell.

 

Syfte/Aktivitet Typ av uppgifter Lagenlig grund för behandling inklusive på basis av legitimt intresse
För att registrera dig som ny kund (a) Personuppgifter

(b) Kontaktuppgifter

(a) Uppfylla ett avtal med dig

 

För att behandla och leverera dina beställningar, inklusive:

(a) Hantera betalningar, avgifter och omkostnader

(b) Samla in och återfå pengar som är våra

(c) Verifiera din studentstatus

(a) Personuppgifter

(b) Kontaktuppgifter

(c) Ekonomiska uppgifter

(d) Transaktionsuppgifter

(e) Marknads- och kommunikationsdata

(a) Uppfylla ett avtal med dig

(b) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att driva in skulder till oss)

(c) Nödvändigt för att uppfylla lagenliga skyldigheter

För att hantera våra relationer med dig, vilket inkluderar:

(a) Meddela dig ändringar av våra villkor, vårt sekretessmeddelande eller någon annan av våra policyer

(b) Be dig om att göra en recension eller genomföra en enkätundersökning och publicera sådan recension/sådant undersökningssvar på vår webbplats

(c) Förse dig med unika hänvisningslänkar för dina avtal

(d) Förse dig med meddelanden om dina prenumerationer

(a) Personuppgifter

(b) Kontaktuppgifter

(c) Marknads- och kommunikationsdata

(d) Profiluppgifter

(a) Uppfylla ett avtal med dig

(b) Tillräckligt för att följa lagenliga förpliktelser

(c) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att hålla våra registrerade poster uppdaterade; för att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster inklusive förstå demografiska uppgifter och kundernas inköpsvanor); för att associera hänvisade kunder med kunder som hänvisade dem; för att räkna ut hänvisningsstatistik; för att informera om utvecklingen och förbättringen av våra produkter

(d) Du har givit ditt samtycke

För att administrera och skydda vår verksamhet och denna webbplats (inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och hosting av data) (a) Personuppgifter

(b) Kontaktuppgifter

(c) Tekniska data

(d) Användardata

(a) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att driva vår verksamhet, möjliggöra administration och IT-tjänster, nätverkssäkerhet, för att förhindra bedrägeri, i kontexten av en omorganisation av verksamheten eller för att genomföra en omstrukturering av grupper)

(b) Tillräckligt för att följa lagenliga förpliktelser

För att använda dataanalyser för att förbättra vår webbplats, produkter/tjänster, marknadsföring, kundrelationer och kundupplevelser (a) Tekniska data

(b) Användardata

(a) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att definiera kundtyper för våra produkter och tjänster, för att hålla vår webbplats uppdaterad och relevant, för att utveckla vår verksamhet och informera om vår marknadsförande strategi)
För att föreslå och rekommendera varor eller tjänster åt dig som kan vara av intresse för dig (a) Personuppgifter

(b) Kontaktuppgifter

(c) Tekniska data

(d) Användardata

(e) Profiluppgifter

(f) Marknads- och kommunikationsdata

(a) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att utveckla våra produkter/tjänster och låta vår verksamhet växa)

(b) Du har tillhandahållit ditt samtycke

4.3 Marknadsföring

4.3.1 Vi strävar efter att tillhandahålla dig val avseende viss användning av personuppgifter, särskilt avseende marknadsföring och reklam.

4.4 Kampanjerbjudanden från oss

4.1.1 Vi kan komma att använda dina identitetsuppgifter, kontaktuppgifter, tekniska data, användardata, profiluppgifter samt marknads- och kommunikationsdata för att forma en bild av vad vi tror att du vill ha eller behöver, eller vad som kan vara av intresse för dig. Detta är sättet som vi använder för att avgöra vilka produkter, tjänster och erbjudanden som kan vara relevanta för dig (vi kallar detta marknadsföring).

4.4.2 Du kommer att få marknadsförande kommunikation från oss om du har begärt information från oss eller köpt varor från oss eller om du försåg oss med uppgifter när du registrerade dig för en kampanj och du, i varje nämnt fall, inte har valt att avanmäla dig för marknadsförande kommunikation.

4.5 Tredje parts marknadsföring

4.5.1 Vi kommer att få ditt uttryckliga samtycke till att vi delar dina personuppgifter med något annat företag än Calla Lily Personal Care Ltd i marknadsförande syften.

4.6 Avanmälning

4.6.1 Du kan när som helst be oss eller tredje parter att sluta skicka marknadsförande meddelande till dig genom att följa länkarna för avanmälan i vilket som helst av de marknadsförande meddelanden som skickats till dig eller genom att när som helst kontakta oss.

4.6.2 När du har avanmält dig från att få marknadsförande meddelanden, gäller det inte personuppgifter som tillhandahållits oss som ett resultat av ett produktköp, en produktupplevelse eller andra transaktioner.

4.7 Kakor

4.7.1 Du kan ställa in din webbläsare att avvisa alla eller några webbläsarkakor, eller så att du varnas när webbplatser placerar eller får åtkomst till kakor. Om du inaktiverar eller vägrar använda kakor, kan du komma att notera att du inte får åtkomst till vissa delar av webbplatsen eller att de inte fungerar korrekt. För mer information om kakor som vi använder, se vår kakpolicy.

4.8 ändring av syfte

4.8.1 Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för de syften som vi samlade in dem, såvida vi inte rimligtvis anser att vi behöver använda dem av någon annan anledning och den anledningen är kompatibel med det ursprungliga syftet. Om du vill ha en förklaring av hur behandlingen för det nya syftet är kompatibelt med det ursprungliga syftet, kontakta oss.

4.8.2 Om vi behöver använda dina personuppgifter av ett orelaterat syfte, kommer vi att meddela dig och förklara den lagliga grund som låter oss göra så.

4.8.3 Notera att vi kan behandla dina personuppgifter utan din kännedom eller ditt samtycke, i enlighet med ovanstående regler när det krävs eller tillåts av lagen.


5. UTLäMNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

5.1 Vi kanske måste dela dina personuppgifter med de parter som fastställs nedan för de syften som anges i tabellen i stycke 4.2.2 ovan.

5.1.1 Externa tredje parter så som de fastställs i ordlistan i detta sekretessmeddelande.

5.1.2 Tredje parter som vi kan välja att sälja eller överföra delar av vår verksamhet eller tillgångar till, eller välja att sammanslå delar av vår verksamhet eller tillgångar med. Alternativt kan vi försöka förvärva andra verksamheter eller sammanslås med dem. Om en ändring av vårt företag äger rum, kan de nya ägarna få dina personuppgifter på samma sätt som fastställs i sekretessmeddelandet. 

5.2 Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi låter inte våra tredje parts tjänsteleverantörer använder dina personuppgifter för sina egna syften och vi tillåter dem bara att behandla dina personuppgifter för angivna syften och i enlighet med våra instruktioner.


6. INTERNATIONELLA öVERFöRINGAR

6.1 Några av våra externa tredje parter är baserade eller behandlar data utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) så behandlingen av dina personuppgifter innefattar en dataöverföring utanför EES.

6.2 Varje gång vi överför dina personuppgifter utanför EES, säkerställer vi att samma grad av skydd lämnas genom att se till att minst ett av följande skydd har implementerats:

6.2.1 Vi kommer att överföra dina personuppgifter till ett land som har bedömts tillhandahålla en adekvat skyddsnivå för personuppgifter av Europeiska kommissionen.

6.2.2 När vi använder en tjänsteleverantör, kan vi komma att använda specifika avtal som godkänts av Europeiska kommissionen som ger dina personuppgifter samma skydd som de har i Europa.

6.2.3 Om vi använder en tjänsteleverantör baserad i USA, kan vi överföra data till dem som en del av skölden för skydd av privatlivet i EU och USA som kräver att de ger motsvarande skydd för personuppgifter som delas mellan Europa och USA.

6.3 Om du vill ha ytterligare information om den specifika mekanism som vi använder när vi överför dina personuppgifter utanför EES, kontakta oss.


7. DATASäKERHET

7.1 Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter oavsiktligt förloras, används eller görs tillgängliga på ett obehörigt sätt, ändras eller lämnas ut. Dessutom begränsar vi åtkomsten till dina personuppgifter till de anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter som har ett verksamhetsbehov av att veta. De kommer endast att behandla dina personuppgifter efter våra instruktioner och de är underställda tystnadsplikt.

7.2 Vi har infört procedurer för att hantera alla misstänkta personuppgiftsincidenter och kommer att meddela dig och alla tillämpliga regulatorer om en incident när det enligt lag krävs att vi gör så.


8. DATALAGRING

8.1 Hur länge kommer ni att använda mina personuppgifter?

8.1.1 Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter under så lång tid som behövs för att fullfölja syftet vi samlade in dem för, inklusive för syftet att tillgodose eventuella lagliga krav eller krav på bokföring och rapportering.

8.1.2 För att avgöra lämplig lagringstid för personuppgifter, tar vi hänsyn till mängden personuppgifter samt dess egenskaper och hur känsliga de är. Den potentiella risken för skada från obehörig användning eller utelämnande av dina personuppgifter, syftena för vilka vi behandlar dem och huruvida vi kan uppnå dessa syften på andra sätt, samt tillämpliga juridiska krav.

8.1.3 Enligt lag måste vi behålla grundläggande information om våra kunder (inklusive kontaktuppgifter, identitetsuppgifter, ekonomiska uppgifter och transaktionsuppgifter) i sex år efter de har upphört att vara kunder av skattemässiga skäl.

8.1.4 Under vissa omständigheter kan du be oss radera dina uppgifter: se Begära radering nedan för ytterligare information.

8.1.5 Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan associeras med dig) i forskningssyfte eller statistiskt syfte. Vi kommer då att använda informationen obegränsat utan vidare meddelande till dig.


9. DINA JURIDISKA RäTTIGHETER

9.1 Under vissa omständigheter har du rättigheter enligt dataskyddslagarna när det gäller dina personuppgifter så som fastställs nedan:

9.1.1 Begära åtkomst till dina personuppgifter (även kallat ”den registrerades åtkomstbegäran”). Detta gör det möjligt för dig att få en kopia av personuppgifterna som vi innehar om dig och kontrollera att vi behandlar dem lagenligt.

9.1.2 Begära korrigering av personuppgifterna som vi innehar om dig. Detta gör det möjligt för dig att få alla ofullständiga eller felaktiga uppgifter vi innehar om dig korrigerade, även om vi kanske behöver verifiera att de nya uppgifter du ger oss är korrekta.

9.1.3 Begära radering av dina personuppgifter. Detta gör det möjligt för dig att be ta bort och radera personuppgifter när det inte finns någon anledning för oss att fortsätta behandla dem. Du har också rätt att be oss ta bort eller radera dina personuppgifter när du utövar din rätt att invända mot behandlingen (se nedan), när vi kanske har behandlat din information på ett olagligt sätt eller när det krävs att vi raderar dina personuppgifter för att följa en lokal lag. Notera dock att vi inte alltid kan uppfylla din begäran på radering av specifika lagliga skäl som kommer att meddelas dig om det är tillämpligt vid tiden för din begäran.

9.1.4 Invändan mot behandling av dina personuppgifter när vi grundar oss på ett legitimt intresse (eller på tredje parts legitima intresse) och något med din speciella situation gör att du vill invända mot behandlingen av den grunden eftersom du känner att det påverkar dina grundläggande fri- och rättigheter. Du har också rätt att invända när vi behandlar dina personuppgifter för syften av direkt marknadsföring. I vissa fall kan vi visa att vi har tvingande legitima grunder för att behandla din information som åsidosätter dina fri- och rättigheter.

9.1.5 Begära begränsad behandling av dina personuppgifter. Det gör det möjligt för dig att be oss hålla inne med behandlingen av dina personuppgifter i följande scenarion: (a) om du vill fastställa uppgifternas korrekthet; (b) när vår användning av uppgifterna är olaglig men du vill inte radera dem; (c) när du vill att vi behåller uppgifterna – även om vi inte längre kräver det – eftersom du behöver dem för att etablera, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller (d) du har invänt mot vår användning av dina uppgifter men vi behöver verifiera huruvida vi har åsidosättande legitima grunder för att använda dem.

9.1.6 Begära överföring av dina personuppgifter till dig eller till en tredje part. Vi kommer att tillhandahålla dig, eller en tredje part som du har valt, dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format. Notera att denna rättighet endast gäller för automatiserade uppgifter som du inledningsvis har gett ditt samtycke till att vi använder eller när vi använde uppgifterna för att fullgöra ett avtal med dig.

9.1.7 Dra tillbaka samtycke när som helst innebär att vi grundar oss på ditt samtycke när vi behandlar dina personuppgifter. Det påverkar dock inte lagligheten av behandling som utförs innan du drar tillbaka ditt samtycke. Om du drar tillbaka ditt samtycke, kan vi inte tillhandahålla vissa produkter eller tjänster åt dig. Vi kommer att informera dig om så är fallet när du drar tillbaka ditt samtycke.

9.2 Om du vill utöva någon av rättigheterna som fastställs ovan, kontakta oss.

9.3 Ingen avgift krävs i normala fall

9.3.1 Du kommer inte att behöva betala en avgift för att få åtkomst till dina personuppgifter (eller för att utöva dina rättigheter). Vi kan komma att ta ut en avgift om din begäran är uppenbart ogrundad, upprepad eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att tillmötesgå din begäran under sådana omständigheter.

9.4 Vad vi kan komma att behöva av dig

9.4.1 Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt till åtkomst av dina personuppgifter (eller för att utöva någon annan rätt). Det är en säkerhetsåtgärd för att se till att personuppgifterna inte lämnas ut till någon annan person som inte har rätt att få dem. Vi kan komma att kontakta dig för att be om ytterligare information i samband med din begäran för att skynda på vårt svar.

9.5 Tidsfrister för att svara

9.5.1 Vi försöker svara på alla legitima begäran inom en månad. Tillfälligtvis kan det ta längre tid än en månad om din begäran är väldigt komplicerad eller om du har gjort flera begäran. I detta fall kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.


10. ORDLISTA

10.1 Följa rättsliga skyldigheter innebär att behandla dina personuppgifter när det är nödvändigt för förenlighet med rättsliga skyldigheter som vi är underställda.

10.2 Externa tredje parter betyder:

10.2.1 Tjänsteleverantörer som agerar som personuppgiftsbiträden och som förser oss med betalningsprocesstjänster, IT-tjänster och administrativa systemtjänster.

10.2.2 Tjänsteleverantörer som agerar som personuppgiftsbiträden och som förser oss med skapade formulär och enkäter, marknadsföring via e-post, kundengagemang, inventerings- och bokföringsprogramvara samt projektledartjänster.

10.2.3 Professionella rådgivare, inklusive advokater, bankpersonal, revisorer och försäkringsagenter som tillhandahåller juridiska tjänster, konsult-, bank-, försäkrings- och bokföringstjänster.

10.2.4 Skattemyndigheten HM Revenue & Customs och andra myndigheter som kräver rapportering av aktiviteter som innefattar behandling av personuppgifter under vissa omständigheter.

10.3 Legitima intressen innebär intressen för vår verksamhet i hur vi utför och hanterar vår verksamhet för att vi ska kunna ge dig den bästa tjänsten/de bästa produkterna och den bästa och säkraste upplevelsen. Vi ser till att vi tar hänsyn till och balanserar all eventuell påverkan på dig (både positiv och negativ) och dina rättigheter innan vi behandlar dina personuppgifter för våra legitima intressen. Vi använder inte dina personuppgifter för aktiviteter där våra intressen åsidosätts genom påverkan på dig (såvida vi inte har ditt samtycke eller det krävs så eller är tillåtet enligt lag). Du kan få ytterligare information om hur vi bedömer våra legitima intressen gentemot någon potentiell påverkan på dig avseende specifika aktiviteter genom att kontakta oss.

10.4 Fullgörande av avtal innebär behandling av dina uppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal som du är en del av eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett sådant avtal ingås.